O nás

Naša spoločnosť eucert s.r.o. je akreditovaným inšpekčným orgánom, ktorý má riadne opávnenie:

  • vykonávať inšpekciu dodržiavania technických požiadaviek v procese overovania kvality realizácie a postupu stavebných prác pri zhotovovaní vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) podľa normy STN 73 2901:2015.

Aké výhody Vám prináša spolupráca s našou spoločnosťou?

  • Znižovanie nákladov na (ne)kvalitu
  • Zníženie počtu reklamácií a sťažností zákazníkov
  • Možnosť účasti vo verejných súťažiach
  • Seriózne cenové a zmluvné podmienky spolupráce
  • Presné zadefinovanie zodpovedností a právomocí
  • Dôkaz serióznosti organizácie

Školenia a semináre

Naša spoločnosť eucert s.r.o. Vám ponúka viacero možností vzdelávania, ako napríklad Interný audítor ISO 9001:2008, Manažér kvality IMS podľa ISO 9001, 14001 a 18001, Ako sa predať a mnoho iných

Pozrieť ponuku školení

STN 732901

Zabezpečovanie kvality ETICS sa opiera o podmienky a požiadavky vyplývajúce z STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov…

Máte záujem o bližšie informácie?

Kontaktujte nás

top