ISO 14001 certifikacia

Certifikácia systému environmentálneho manažérskeho systému podľa požiadaviek ISO 14001 – ako na to?

Norma ISO 14001 pre environmentálne manažérstvo bola vydaná Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) v roku 1996. Táto norma poskytuje rámec pre efektívne a sústavné riadenie environmentálne manažérstvo v rámci Vašej spoločnosti.

Cieľom normy ISO 14001 je zlepšenie environmentálneho správania sa organizácie, zníženie jej environmentálnych rizík a zároveň zabezpečenie dodržiavania právnych požiadaviek. Norma tiež pomáha organizáciám identifikovať a riadiť environmentálne vplyvy svojej činnosti, výroby a služieb.

Norma ISO 14001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva environmentu, ktorý organizácia môže použiť na zlepšenie svojho environmentálneho správania. Táto medzinárodná norma je určená na použitie organizáciou, ktorá sa usiluje manažovať svoje environmentálne zodpovednosti systematickým spôsobom, ktorý prispieva k environmentálnemu pilieru udržateľnosti.

Táto medzinárodná norma pomáha organizácii dosahovať zamýšľané výstupy svojho systému manažérstva environmentu, ktoré poskytujú hodnotu pre životné prostredie, samotnú organizáciu a zainteresované strany. V súlade s environmentálnou politikou organizácie, zamýšľané výstupy systému manažérstva environmentu zahŕňajú: zlepšovanie environmentálneho správania; plnenie záväzných požiadaviek; dosahovanie environmentálnych cieľov.

Norma ISO 14001 je použiteľná v akejkoľvek organizácii, bez ohľadu na veľkosť, typ a charakter. Uplatňuje sa na environmentálne aspekty jej činností, produktov a služieb, ktoré organizácia určí.

Od svojho vydania sa norma ISO 14001 stala jedným z najrozšírenejších medzinárodných štandardov pre environmentálne manažérstvo a stále sa vylepšuje, aby zodpovedala zmenám v environmentálnej regulácii a požiadavkám na zlepšenie environmentálneho správania sa.

Certifikácia environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a jej výhody

V súčasnosti je norma ISO 14001 základom pre viac ako 300 000 certifikácií v 110 krajinách po celom svete a pomáha organizáciám zlepšovať ich environmentálne správanie sa y a zvyšovať svoju transparentnosť v oblasti environmentálneho riadenia.

Norma ISO 14001 pre environmentálne manažérstvo bola vydaná Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) v roku 1996. ISO je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1947 a má sídlo vo švajčiarskom Ženeve. Jej hlavným cieľom je vytvárať medzinárodné štandardy pre rôzne odvetvia, vrátane technológií, výroby a služieb.

Norma ISO 14001 bola vyvinutá v rámci programu ISO pre environmentálne manažérstvo a bola založená na princípoch environmentálneho riadenia, ktoré boli rozvinuté počas 80. rokov 20. storočia. Jej cieľom bolo poskytnúť jednotný rámec pre environmentálne manažérstvo v podniku, ktorý by umožňoval organizáciám zlepšovať svoje environmentálny správanie sa a zároveň dodržiavať právne požiadavky.

Norma ISO 14001 pre environmentálne manažérstvo má mnoho výhod pre organizácie, ktoré ju implementujú a dodržiavajú:

 • Zlepšenie environmentálneho výkonu: Norma pomáha organizáciám identifikovať a riadiť environmentálne vplyvy svojich činností, výroby a služieb, čo vedie k zlepšeniu ich environmentálneho správania sa
 • Zníženie environmentálneho rizika: Implementácia normy pomáha organizáciám minimalizovať svoje environmentálne riziká a zabezpečuje, že sú v súlade s právnymi požiadavkami.
 • Zvýšenie dôvery zákazníkov a verejnosti: Certifikácia podľa normy ISO 14001 pomáha zvyšovať dôveru zákazníkov a verejnosti v organizácie, pretože ukazuje, že organizácia sa zaoberá environmentálnymi otázkami a snaží sa zlepšiť svoj environmentálny výkon.
 • Zlepšenie efektivity a úspory nákladov: Implementácia normy môže viesť k úspore nákladov tým, že identifikuje a minimalizuje neefektívne postupy a procesy, ktoré môžu mať negatívne environmentálne dôsledky.
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti: Certifikácia podľa normy ISO 14001 môže zlepšiť konkurencieschopnosť organizácie na trhu, pretože ukazuje, že organizácia má dôraz na environmentálne otázky a pracuje na ich riešení.
 • V krátkosti, norma ISO 14001 je užitočným nástrojom pre organizácie, ktoré chcú zlepšovať svoj environmentálny výkon, znižovať svoje environmentálne riziká a zvyšovať svoju transparentnosť v oblasti environmentálneho riadenia.

Aké sú najväčšie výhody normy ISO 14001 a systému environmentálneho manažérstva implementovaného podľa tejto normy?

 • Globálne použitie: ISO 14001 je jednou z najrozšírenejších medzinárodných noriem pre environmentálne manažérstvo a je používaná v celom svete.
 • Voliteľnosť: Norma ISO 14001 je dobrovoľná a organizácie si ju môžu vybrať, ak chcú zlepšovať svoj environmentálne zlepšovanie
 • Integrácia s inými normami: ISO 14001 sa často integruje s inými normami ISO, ako napríklad norma ISO 9001 pre systém riadenia kvality, čo umožňuje organizáciám efektívne riadiť a zlepšovať svoj celkový výkon.
 • Neustále zlepšovanie: Norma ISO 14001 sa zameriava na neustále zlepšovanie environmentálneho správania sa organizácie a vyžaduje pravidelné hodnotenie a revízie systému riadenia.
 • Podpora environmentálnych iniciatív: Norma ISO 14001 podporuje a pomáha organizáciám uskutočňovať environmentálne iniciatívy a projekty, ako napríklad redukciu emisií skleníkových plynov a zlepšenie recyklácie odpadov.

V krátkosti, norma ISO 14001 je dôležitým nástrojom pre organizácie, ktoré chcú zlepšovať svoje environmentálne správania sa, zvyšovať transparentnosť a zodpovednosť v tejto oblasti, a tiež podporovať environmentálne iniciatívy v rámci svojej organizácie.

Ako získať certifikát ISO 14001?

Certifikácia je veľmi podobná ako pri získavaní certifikátu ISO 9001. Po vybratí certifikačného orgánu a vyplnení žiadosti o certifikáciu začne samotný proces. Po podpise zmluvy o certifikácii začne certifikačný proces. Certifikát platí 3 roky, po ňom nasleduje recertifikácia.

V prípade vášho záujmu o certifikát ISO 14001 prosím vyplňte žiadosť o expresnú ponuku na certifikáciu systému environmentálneho manažérstva alebo pošlite nám krátku žiadosť na mail eucert@eucert.sk a my Vám obratom pripravíme ponuku na certifikáciu Vášho systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *