certifikát environmentu

Certifikácia systému environmentálneho manažérskeho systému podľa požiadaviek ISO 14001 – ako na to?

V súčasnosti je norma ISO 14001 základom pre viac ako 300 000 certifikácií v 110 krajinách po celom svete a pomáha organizáciám zlepšovať ich environmentálne správanie sa a zvyšovať svoju transparentnosť v oblasti environmentálneho riadenia.

Štát bude nakupovať čistiace prostriedky, ktoré neškodia životnému prostrediu

Vládny kabinet dnes podporil metodiku Ministerstva životného prostredia SR, ktorá zaväzuje verejných obstarávateľov, aby pri nákupe čistiacich prostriedkov a upratovacích služieb zohľadňovali environmentálne hľadisko. Minister životného prostredia Ján Budaj podčiarkol, že tento ambiciózny krok je zakotvený aj v programovom vyhlásení vlády a Stratégii …

Certifikácia ISO 14001

Princípy certifikácie ISO 14001 Medzinárodne uznávaná norma ISO 14001 zahŕňa hlavné prvky účinného systému environmentálneho manažérstva, ktorý môže byť použitý ako pre služby, tak pre výrobný sektor. Norma popisuje požiadavky na systém riadenia firiem, ktorý umožňuje znižovať environmentálne vplyvy spojené …

Aká je štruktúra a terminológia ISO 14001: 2015 ?

Účelom tejto medzinárodnej normy je poskytnúť organizáciám rámec na ochranu životného prostredia a reagovať na meniace sa environmentálne situácie v rovnováhe so spoločensko-ekonomickými potrebami. Táto norma špecifikuje požiadavky, ktoré umožňujú organizácii dosahovať zamýšľané výstupy, ktoré si organizácia stanovuje pre svoj …

Ako získať certifikát ISO 14001?

Čo je ISO 14 001 certifikát? Čo je systém enviromentálneho manažérstva? Systém enviromentálneho manažérstva, budovaný podľa normy STN EN ISO 14001 – Systémy environmentálneho manažérstva. Špecifikácia s návodom na použitie je súbor činností riadenia v organizácii, zavedený za účelom dosiahnutia …