Zdravé pracoviská znižujú záťaž: agentúra EU-OSHA otvára kampaň Zdravé pracoviská na roky 2020 – 2022

Najnovšia kampaň Zdravé pracoviská 2020 – 2022 je zameraná na poškodenia podporno-pohybovej sústavy a má na to dobrý dôvod. Tieto invalidujúce stavy, medzi ktoré patrí bolesť chrbta a bolesť krku, sú totiž najčastejšími ochoreniami zamestnancov v Európe. Kampaň bola uvedená v rámci tlačovej …

Nové webové sídlo kampane Zdravé pracoviská!

šetky užitočné informácie o kampani Zdravé pracoviská 2020 – 2022 nájdete na jej novom viacjazyčnom webovom sídle. Kampaňou Zdravé pracoviská znižujú záťaž  sa poukazuje sa poškodenia podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou, ako aj na ich prevenciu a riadenie. Stiahnite si základné materiály …

Aká je cena za pracovný úraz, úmrtie alebo chorobu z povolania

Vieme, že v dôsledku úrazov na pracovisku, zlého zdravotného stavu a úmrtí vznikajú jednotlivcom, zamestnávateľom, vládam aj spoločnosti obrovské ekonomické náklady. Ale ako môžeme určiť presnú metódu na odhad takýchto nákladov? Aby sme lepšie porozumeli tejto ekonomickej záťaži, sústredili sme …

Barometer BOZP: interaktívny nástroj informujúci o stave BOZP v Európe

Barometer BOZP je prvý nástroj na vizualizáciu údajov s aktuálnymi informácii o stave a trendoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v európskych krajinách. Nástroj tvoria štyri skupiny ukazovateľov celého radu tém týkajúcich BOZP, ako sú orgány zodpovedné za …