certifikácia cloudových služieb

ISO/IEC 27018:2019 certifikácia cloudových služieb – ako na to?

Poskytovatelia cloudových služieb, ktorí spracúvajú osobne identifikovateľné informácie (PII) na základe zmluvy so svojimi zákazníkmi musia spracovávať svoje služby spôsobom umožňujúcim obom stranám splniť požiadavky použiteľnej legislatívy a predpisov pokrývajúcich ochranu PII. Norma ISO/IEC 27018:2019 stanovuje všeobecne akceptované kontrolné ciele, …

Certifikát ISO 27001 – certifikát informačnej bezpečnosti

ISO/IEC 27001 je medzinárodnou normou pre riadenie bezpečnosti informácií. Je zameraná na zabezpečenie ochrany informácií v organizácii, a to pomocou vytvorenia a udržiavania riadeného prostredia bezpečnosti informácií. Norme ISO/IEC 27001 sa často ľudovo hovorí „norma ISO 27001“ a certifikátu podľa tejto …

Boj proti počítačovej kriminalite

Počítačová kriminalita má rôzne formy a uľahčuje mnoho bežných trestných činov. Páchatelia môžu napríklad: získať kontrolu nad osobnými zariadeniami použitím malvéru odcudziť osobné údaje a duševné vlastníctvo alebo porušiť ich ochranu s cieľom páchať podvody online využívať internet a platformy …

EU v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Európska únia a jej členské štáty dôrazne podporujú otvorený, slobodný, stabilný a bezpečný kybernetický priestor, v ktorom sa plne rešpektujú ľudské práva, základné slobody a právny štát v záujme sociálnej stability, hospodárskeho rastu, prosperity a integrity slobodných a demokratických spoločností. …