Norma STN 732901 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) vs STN 732902 Navrhovanie a použitie mechanického upevnenia pre spojenie  s podkladom (kotvenie ETICS)

Aký je rozdiel medzi normami STN 732901 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) vs STN 732902 Navrhovanie a použitie mechanického upevnenia pre spojenie  s podkladom (kotvenie ETICS). Čo je pre realizačné firmy dôležité?

Licencia na ETICS – ako ju získať? Aké sú hlavné dôvody pre získanie licencie na zatepľovanie?

Ste stavebná firma a čelíte otázke či mať alebo nemať za sebou inšpekciu na špeciálne stavebné práce – licenciu na zatepľovanie? Odpoveď je jednoduchá. Licencia je potrebná. Akú sú hlavné dôvody? Držiteľ licencie vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje týmto dokumentom …

Kotvenie rozpernými kotvami – čoho by sa mali držitelia licencii na zatepľovanie vyvarovať?

Inšpekčný orgán eucert vykonávajú inšpekcie zhotovovania ETICS v súlade s požiadavkami normy STN 732901 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zateplovacích systémov (ETICS). Priamo v norme STN 732901 sa v kapitole 6 Kotvenie rozpernými kotvami v bode 6.1 (strana 17) píše: Druh rozperných kotiev, ich počet, …

STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a súvisiace predpisy

Norma STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) sa zameriava na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)s tepelnou izoláciou na báze expandovaného (penového) polystyrénu (EPS), na báze minerálnej vlny(MW) a primerane na báze iných tepelných izolácií s konečnou povrchovou …

Licencia na zateplenie. Aká je cena za výkon inšpekcie? Ako prebieha inšpekcia?

Inšpekčný orgán eucert s.r.o. ponúka inšpekcie stavebných prác pri zhotovovaní vonkajších zatepľovacích systémov (ETICS) podľa požiadaviek normy STN 73 29 01 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS), pri zhotovovaní tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech, realizácii balkónov a lodžii, zabudovaní …

Inšpekčná činnosť a zhotovovanie ETICS podľa požiadaviek normy STN 73 2901/O1 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

V súčasnej dobe inšpekčné orgány vykonávajú inšpekcie zhotovovania ETICS v súlade s požiadavkami normy STN 732901 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zateplovacích systémov (ETICS) – Performance of External thermal insulation composite systems (ETICS). Priamo v norme STN 732901 sa píše, že každá spoločnosť, ktorá realizuje zateplenie …