manazer kvality

18. ROČNÍK SÚŤAŽE TOP MANAŽÉRI KVALITY

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) vyhlasuje osemnásty ročník súťaže Top manažéri kvality. Cieľom súťaže je oceniť a zviditeľniť odborníkov a profesionálov v oblasti implementácie a rozvoja systému manažérstva kvality alebo komplexného manažérstva kvality. Uchádzača do súťaže prihlasuje štatutárny zástupca organizácie …

SVETOVÝ DEŇ METROLÓGIE

SVETOVÝ DEŇ METROLÓGIE

20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá poskytuje základ pre celosvetový jednotný merací systém, o ktorý sa opierajú vedecké objavy a inovácie, priemyselná výroba a medzinárodný obchod, ako aj zlepšenia kvality života a …

národná cena za kvalitu eucert

Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť – prihlasovanie otvorené do 25. apríla 2023

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality organizuje 21. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť.  V Slovenskej republike má súťaž dlhoročnú tradíciu a je jednou z hlavných aktivít Národného programu kvality SR …

Norma STN 732901 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) vs STN 732902 Navrhovanie a použitie mechanického upevnenia pre spojenie  s podkladom (kotvenie ETICS)

Aký je rozdiel medzi normami STN 732901 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) vs STN 732902 Navrhovanie a použitie mechanického upevnenia pre spojenie  s podkladom (kotvenie ETICS). Čo je pre realizačné firmy dôležité?

STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) a súvisiace predpisy

Norma STN 732901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) sa zameriava na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)s tepelnou izoláciou na báze expandovaného (penového) polystyrénu (EPS), na báze minerálnej vlny(MW) a primerane na báze iných tepelných izolácií s konečnou povrchovou …

Boj proti počítačovej kriminalite

Počítačová kriminalita má rôzne formy a uľahčuje mnoho bežných trestných činov. Páchatelia môžu napríklad: získať kontrolu nad osobnými zariadeniami použitím malvéru odcudziť osobné údaje a duševné vlastníctvo alebo porušiť ich ochranu s cieľom páchať podvody online využívať internet a platformy …

EU v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Európska únia a jej členské štáty dôrazne podporujú otvorený, slobodný, stabilný a bezpečný kybernetický priestor, v ktorom sa plne rešpektujú ľudské práva, základné slobody a právny štát v záujme sociálnej stability, hospodárskeho rastu, prosperity a integrity slobodných a demokratických spoločností. …

Kybernetická bezpečnosť kritickej infraštruktúry

Bezpečné pripojené zariadenia Pripojené zariadenia vrátane strojových zariadení, snímačov a sietí, ktoré tvoria internet vecí, budú kľúčové pri ďalšom formovaní digitálnej budúcnosti Európy a rovnako dôležitá bude aj ich bezpečnosť. Rada v decembri 2020 schválila závery, v ktorých konštatovala, že spotrebné …

IATF 16949 pravidlá certifikácie (+videoškolenie)

Norma IATF 16949 nahrádza normu ISO/TS 16949 a je jednou z medzinárodne uznávaných noriem, ktorej požiadavky musí spĺňať každý dodávateľ automobilového priemyslu. Systém manažérstva kvality vybudovaný na základe požiadaviek tejto normy, spĺňa nároky na kvalitu, ktoré zákazníci a konkurencia neustále zvyšujú. …