Revízia ISO 9001:2015 sa odkladá. Nová revízia pravdepodobne až v roku 2030: ISO 9001:2030

ISO 9001 – ako ďalej? Je rozhodnuté – Toľko očakávaná norma ISO 9001:2023 bola zrušená.
Po hlasovaní používateľov, internom posúdení a hlasovaní medzi svojimi členmi podvýbor schválil namiesto revízie potvrdenie ISO 9001:2015.
Nová revízia ISO 9001 bude pravdepodobne až v roku 2030 pod označením ISO 9001:2030.

IATF 16949 pravidlá certifikácie (+videoškolenie)

Norma IATF 16949 nahrádza normu ISO/TS 16949 a je jednou z medzinárodne uznávaných noriem, ktorej požiadavky musí spĺňať každý dodávateľ automobilového priemyslu. Systém manažérstva kvality vybudovaný na základe požiadaviek tejto normy, spĺňa nároky na kvalitu, ktoré zákazníci a konkurencia neustále zvyšujú. …

Výsledky súťaže “Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality” – kategória novinár

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo dňa 20. novembra 2018 v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave v rámci slávnostného ceremoniálu vyhlásenia výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2018 a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2018. Kto …

Základné princípy pri poskytovaní osobných ochranných prostriedkov (BOZP – OHSAS 18001)

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) sú určené k tomu, aby sa ich používaním zamestnanci pri plnení pracovných povinností chránili pred rizikami, ktoré by mohli ohroziť ich zdravie, bezpečnosť alebo ich život. Osobné ochranné pracovné prostriedky  poskytuje  zamestnávateľ  vtedy, keď nebezpečenstvo nemožno …

Aké sú najčastejšie dôvody k zavádzaniu systémov manažérstva kvality podľa noriem ISO?

Stále rastúce požiadavky od zákazníkov na kvalitu produktov a služieb nútia organizácie a ich dodávateľov neustále zvyšovať efektívnosť svojej činnosti. Jedným z najúčinnejších prostriedkov na zdokonaľovanie kvality organizácií je zavedenie a aplikácia systému manažérstva kvality.             Dôvody prečo sa organizácie …