Certifikácia ISO

Certifikácia ISO vo svete v číslach za rok 2023

Certifikácia ISO predstavuje záväzok organizácií ku neustálemu zlepšovaniu svojich procesov, zveľaďovaniu spokojnosti zákazníkov, kvalite, bezpečnosti, ochrane životného prostredia a ďalším oblastiam, čo prináša množstvo výhod nielen samotným organizáciám, ale aj celému svetu.

Ak uvažujeme o certifikácii ISO vo svete, nemôžeme zabudnúť na štatistiky a prínosy spojené s touto kľúčovou certifikáciou.

Štatistiky v oblasti ISO certifikácie ukazujú stále rastúci trend v počte certifikovaných organizácií. V roku 2020 dosiahol celkový počet certifikovaných organizácií cez 1,5 milióna, s najviac certifikáciami verejného sektora, výrobného priemyslu a služieb. Tento nárast úspešných certifikácií podľa požiadaviek medzinárodných noriem ISO ilustruje rastúcu dôležitosť kvality, bezpečnosti, ochrany životného prostredia, informačnej bezpečnosti a udržateľnosti v globálnom ekonomickom prostredí.

Aká je štatistika vydaných certifikátov ISO vo svete za rok 2023?

Počet certifikovaných organizácií v roku 2023 bol nasledovný:

Pozrime sa podrobnejšie na vyššie uvedené štandardy v malom výbere krajín, aby sme si urobili predstavu o počtoch, ktorých sa to týka, a pokračujúcej chuti do každej z nich.

Prvá vec, ktorá je z vyššie uvedenej tabuľky zrejmá, je nadvláda Číny; pre štandardy „Triple Badge“ (ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001) Čína tvorí viac ako polovicu celosvetového počtu. Druhým je pravdepodobne relatívne nevyzretý trh v USA, vzhľadom na veľkosť jeho ekonomiky.

Nie je žiadnym prekvapením, že štandard riadenia kvality, ISO9001, je zďaleka najobľúbenejší, s viac ako miliónom certifikátov vydaných po celom svete. Ak odhliadneme od čistého počtu certifikátov, až po tempo rastu certifikácií za posledný rok, objaví sa pestrý obrázok.

Celkovo je Čína veľmocou, ktorá stojí za rastom certifikátov vo všetkých oblastiach, ale v ostatných krajinách je to oveľa zmiešanejšie. Spojené kráľovstvo, Nemecko a Austrália vykazujú všeobecný nárast, najmä v prípade ISO/IEC 27001.

ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001

V dnešnom svete sa stále viac organizácií rozhoduje pre certifikáciu podľa štandardov ISO, či už ide o ISO 9001 pre systémy kvality, ISO 14001 pre environmentálne systémy manažérstva alebo ISO 45001 pre systémy manažérstva BOZP. Certifikácia ISO predstavuje záväzok organizácií k procesnej orientácii, uvažovaniu na báze rizika, kvalite, bezpečnosti a udržateľnosti a prináša mnohostranné prínosy ako pre samotné organizácie, tak pre celú spoločnosť.

Štatistiky ukazujú stále rastúci trend v počte certifikovaných organizácií, pričom verejný sektor, výrobný priemysel a služby dominujú medzi najviac certifikovanými odvetviami. Tento nárast ilustruje rastúcu dôležitosť kvality, bezpečnosti a udržateľnosti v dnešnom globalizovanom svete.

Certifikácia ISO prináša organizáciám mnoho výhod. Zlepšuje jednotlivé procesy a ich kvalitu, spoľahlivosť produktov a služieb, zvyšuje konkurencieschopnosť na trhu, znižuje náklady, uľahčuje prístup ku globálnym trhom a posilňuje obraz značky. Tým, že organizácie dodržiavajú normy ISO, tiež prispievajú k ochrane životného prostredia, zvyšujú zamestnanosť a pracovnú spokojnosť a dodržiavajú právne a regulačné požiadavky.

Organizácie, ktoré sú držiteľmi certifikátov ISO môžu lepšie riadiť svoje procesy a dosahovať vyššie štandardy kvality, čo vedie k väčšej spokojnosti zákazníkov a zlepšeniu ich obrazu značky.

Ďalším významným prínosom je zvýšená konkurencieschopnosť organizácií. Certifikácia ISO je často považovaná za dôkaz záväzku k vysokým štandardom a kvalite, čo môže organizáciám poskytnúť konkurenčnú výhodu na trhu. To môže viesť k nárastu podielu na trhu a zvýšeniu ziskovosti.

Certifikácia ISO tiež pomáha organizáciám znižovať náklady a zlepšovať efektivitu svojich procesov. Vďaka lepšiemu riadeniu rizík a zníženiu strát môžu organizácie dosiahnuť úspory v prevádzkových nákladoch a zvýšiť svoju celkovú výkonnosť.

Certifikácia ISO uľahčuje organizáciám prístup ku globálnym trhom a podporuje medzinárodný obchod. Certifikácia ISO je často vyžadovaná ako podmienka pre vstup na určité trhy a môže organizáciám poskytnúť dôveru zahraničných partnerov.

Prínosy certifikácie ISO

Prínosy certifikácie ISO sú mnohostranné a pre organizácie aj pre spoločnosť ako celok nesmierne hodnotné. Medzi hlavné prínosy, ak sa ich pokúsime zhrnúť, patria:

  • neustále a trvalé zlepšovanie procesov,
  • zlepšená kvalita a spoľahlivosť produktov a služieb – certifikácia ISO posilňuje procesy výroby a poskytovania služieb, čo vedie k vyššej kvalite a spoľahlivosti výsledných produktov a služieb,
  • zvýšená konkurencieschopnosť – organizácie, ktoré sú držiteľmi certifikátov ISO získavajú konkurenčnú výhodu na trhu vďaka dôvere zákazníkov a zlepšenej povesti,
  • zníženie nákladov – certifikácia ISO pomáha organizáciám znižovať náklady vďaka efektívnejším procesom a zníženiu strát,
  • zlepšený prístup ku globálnym trhom – certifikácia ISO je v mnohých prípadoch vyžadovaná pre vstup na medzinárodné trhy a uľahčuje obchodné vzťahy s partnermi po celom svete,
  • zvýšená zamestnanosť a pracovná spokojnosť – organizácie s certifikáciou ISO majú tendenciu priťahovať a udržiavať kvalifikovaných zamestnancov a poskytovať im lepšie pracovné podmienky,
  • ochrana životného prostredia – certifikácia ISO v oblasti životného prostredia, ako je ISO 14001, pomáha organizáciám znižovať negatívne dopady na životné prostredie a podporovať udržateľný rozvoj,
  • zvýšená dôvera zákazníkov a zlepšenie obrazu značky -certifikácia ISO je symbolom záväzku k vysokým štandardom a kvalite, čo vedie k väčšej dôvere zákazníkov a zlepšeniu obrazu značky,
  • dodržiavanie právnych a regulačných požiadaviek – certifikácia ISO pomáha organizáciám dodržiavať právne a regulačné požiadavky v oblastiach ako je kvalita, bezpečnosť a ochrana životného prostredia.

Certifikácia ISO predstavuje kľúčový nástroj pre organizácie, ktoré chcú dosiahnuť vysoké štandardy vo svojom manažérskom riadení, v procesnej orientácii, orientácii na zákazníka, ochrane životného prostredia, zlepšovaniu svojho environmentálneho správania sa, bezpečnosti a udržateľnosti. 

Normy ISO, predovšetkým ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 poskytujú rámcovú štruktúru a princípy, ktoré organizáciám pomáhajú dosiahnuť a udržiavať excelentnú výkonnosť a konkurenčnú výhodu v čoraz náročnejšom globálnom prostredí.

Certifikácia ISO má pre organizácie aj celú spoločnosť nepopierateľné a mnohostranné prínosy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *