Pre úspešné odoslanie správy zadajte tento kód captcha

  Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava (www.eucert.sk) pôsobí v oblasti inšpekčných prác na Slovenskom trhu od roku 2009. Inšpekčný orgán eucert má platnú akreditáciu na výkon inšpekcii a vydávanie inšpekčných certifikátov a licencii v nasledovných oblastiach:

  • na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (podľa požiadaviek STN 732901) – laicky „licencie na zateplovanie“,
  • na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných balkónových, lódžiových a terasových systémov,
  • na na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech  – laicky „licencie na strechy“,
  • na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby – laicky „licencie na okna“,
  • na celkovú obnovu budov.

  Inšpekčný orgán eucert s.r.o., Bratislava (www.eucert.sk) ako akreditovaný inšpekčný orgán udeľuje najčastejšie stavebným firmám, ktoré zhotovujú vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy pri zatepľovaní a obnove budov, po úspešenej inšpekčnej previerke inšpekčný certifikát (potvrdenie) a licencie na vykonávanie tepelnoizolačných prác. 

  Držiteľ inšpekčného certifikátu a licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.

  V prípade, že máte záujem o expresnú ponuku na inšpekciu na zhotovovanie ETICS (ľudovo “licenciu na zatepľovanie”) prosím vyplňte krátky formulár vpravo, alebo v prípade záujmu o výkon inšpekcie prosím vyplňte nasledovnú základnú žiadosť

  a konkrétnu prílohu podľa druhu inšpekcie o ktorú žiadate:

  • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zhotovovanie ETICS (ETICS)
  • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát realizácie a obnovy tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech (STRECHY)
  • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na zabudovávanie otvorových výplní do stavby (OKNO)
  • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na obnovu balkónových konštrukcii a lodžii (BAL)
  • pre inšpekciu / inšpekčný certifikát na celkovú obnovu budovy (COB)

  V prípade, že máte akúkoľvek otázku prosím zavolajte nám alebo napíšte mail, radi Vám pomôžeme s vyplnením konkrétnej žiadosti.