Spoločnosť eucert s.r.o. sa zaväzuje udržiavať tento web v aktuálnom a presnom stave. Ak sa napriek tomu stretnete s niečím, čo je nesprávne alebo zastarané, ocenili by sme, keby ste nás o tom mohli informovať. Uveďte, kde na webe sa nachádza táto informácia. Pozrieme sa na to čo najskôr. Vašu odozvu zašlite e-mailom na adresu: eucert@eucert.sk

Nezodpovedáme za straty v dôsledku nepresností alebo neúplnosti ani za straty vyplývajúce z problémov spôsobených alebo súvisiacich so šírením informácií prostredníctvom internetu, ako sú výpadky alebo prerušenia. Pri používaní webových formulárov sa snažíme obmedziť počet povinných polí na minimum. Za akékoľvek straty, ktoré vzniknú v dôsledku použitia dát, rád alebo nápadov poskytnutých spoločnosťou eucert s.r.o. alebo v jej mene prostredníctvom tejto webovej stránky, eucert s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť.

Odpovede a otázky týkajúce sa ochrany súkromia zaslané e-mailom alebo pomocou webového formulára budú spracované rovnakým spôsobom ako listy. To znamená, že od nás môžete očakávať odpoveď najneskôr do 14 dní. V prípade zložitých požiadaviek vás budeme informovať do 1 mesiaca.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s vašou odozvou alebo žiadosťou o informácie, budú použité iba v súlade s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Všetky práva duševného vlastníctva k obsahu tejto webovej stránky sú zverené spoločnosti eucert s.r.o. alebo tretím stranám, ktoré obsah umiestnili samy, alebo od ktorých spoločnosť eucert s.r.o získal užívateľskú licenciu.

Kopírovanie, šírenie a akékoľvek iné použitie týchto materiálov nie je dovolené bez písomného súhlasu eucert s.r.o., s výnimkou a iba pokiaľ nie je v právnych predpisoch stanovené inak (napríklad právo citovať), pokiaľ konkrétny obsah neustanovuje inak.

Ak máte nejaké otázky alebo problémy s prístupnosťou webu, neváhajte nás kontaktovať.