Vedenie inšpekčného orgánu typu A

eucert s.r.o.

 si uvedomuje zodpovednosť za odborné vykonávanie inšpekčnej činnosti  a za udržanie postavenia inšpekčného orgánu typu A v zmysle akreditačných kritérií a preto prijíma túto

POLITIKU KVALITY

  1. Všetky inšpekčné činnosti vykonávať odborne, nestranne a nezávisle.
  2. Zvyšovať vzdelanostnú úroveň pracovníkov.
  3. Neustále sledovať vývojové trendy v zvolenej oblasti inšpekčnej činnosti.
  4. Sledovať legislatívne zmeny a riadiť sa iba platnou legislatívou.
  5. Zvyšovať úroveň technického a materiálového zabezpečenia inšpekčného orgánu. Vytvoriť finančné a personálne zdroje potrebné na činnosť inšpekčného orgánu.
  6. Dohľad nad správnym použitím vydaných osvedčení – certifikátov.
  7. U preverovaných klientov vyžadovať preukázanie neustáleho vzdelávania zamestnancov v oblasti predmetu inšpekcie.
  8. Prezentácia a zvyšovanie povedomia o dodatočnom zateplovaní obvodového pláštu, striech a celkovej obnovy budov.
  9. Neustále zlepšovať zavedený systém manažérstva a zabezpečiť jeho vývoj, implementáciu a efektívnosť v dosahovaní stáleho plnenia medzinárodnej normy STN EN ISO/IEC 17020.
  10. Najvyššou prioritou v spoločnosti je dosiahnutie optimálnej spokojnosti zákazníka.

V Bratislave dňa 01.02.2023

Mgr. Katarína Andrušková, riaditeľ inšpekčného orgánu