V prípade záujmu o inšpekčnú činnosť je postup veľmi jednoduchý (klikni sem)

Potvrdením o vykonaní inšpekcie je vydanie inšpekčného certifikátu a zápis z vykonanej inšpekčnej činnosti na stavbe – Správa z vykonanej inšpekcie na stavbe.

Tento doklad sa požaduje od zhotoviteľa podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.