Inšpekčný a certifikačný orgán eucert s.r.o. na požiadanie poskytuje informácie o:

  • zemepisných oblastiach, v ktorých pôsobí,
  • stavu udelených inšpekčných previerok a certifikácie,
  • názvu, súvisiacich normatívnych dokumentoch, rozsahu inšpekcie alebo certifikácie a zemepisnom umiestnení (mesto a krajiny) špecifického klienta.

Vo výnimočných prípadoch môže byť na žiadosť klienta prístup k niektorým informáciám obmedzený (napr. z dôvodu bezpečnosti).

V prípade potreby aktuálne informácie nás prosím kontaktujte na emailovej adrese:  eucert@eucert.sk

V prípade potreby aktuálnych informácii o vydaných platných, pozastavených inšpekčných certifikátoch alebo certifikátoch s ukončenou platnosťou nás prosím kontaktujte na emailovej adrese: eucert@eucert.sk, alebo nás navštívte v sídle našej spoločnosti, kde je Vám zoznam vydaných / odobratých inšpekčných certifikátov k dispozícii k nahliadnutiu.