Normy ISO hovoria, že pracovníci vykonávajúci prácu ovplyvňujúcu kvalitu produktu musia byť kompetentní na základe príslušného vzdelania, prípravy, zručnosti a skúsenosti. Spoločnosť eucert s.r.o. Vám ponúka možnosti vzdelávania, vďaka ktorým je možné požadovanú podmienku normy splniť. Preto by sme Vás chceli požiadať o vyjadrenie, o ktoré z nasledujúcich školení by prípadne mala Vaša firma / podnik záujem:

top