licencia na okna

Inšpekcie pri zabudovávaní otvorových konštrukcii podľa požiadaviek STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy

Kvalita montáže je minimálne tak dôležitá ako kvalita okna samotného. Nekvalitná montáž dokáže kvalitne vyrobené okno zásadne znefunkčniť. Montáž okien, tak ako akékoľvek iné stavebné činnosti, podlieha prísnym pravidlám. Detaily pre správny návrh riešení pripojovacej škáry rámu okna a stavebnej konštrukcie …