Ako sa zaregistrovať podľa § 98 zákona o odpadoch

Ako sa zaregistrovať podľa § 98 zákona o odpadoch – upozorňujeme na povinnosti stavebnej firmy

Stavebný odpad je neodmysliteľnou súčasťou stavebných a demolačných prác. Podľa Zákona o odpadoch má však nakladanie s ním svoje pravidlá a povinnosti. Podľa uvedeného zákona je pôvodcom stavebného odpadu právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorému bolo vydané stavebné povolenie. …