certifikácia cloudových služieb

ISO/IEC 27018:2019 certifikácia cloudových služieb – ako na to?

Poskytovatelia cloudových služieb, ktorí spracúvajú osobne identifikovateľné informácie (PII) na základe zmluvy so svojimi zákazníkmi musia spracovávať svoje služby spôsobom umožňujúcim obom stranám splniť požiadavky použiteľnej legislatívy a predpisov pokrývajúcich ochranu PII. Norma ISO/IEC 27018:2019 stanovuje všeobecne akceptované kontrolné ciele, …

Certifikát ISO 27001 – certifikát informačnej bezpečnosti

ISO/IEC 27001 je medzinárodnou normou pre riadenie bezpečnosti informácií. Je zameraná na zabezpečenie ochrany informácií v organizácii, a to pomocou vytvorenia a udržiavania riadeného prostredia bezpečnosti informácií. Norme ISO/IEC 27001 sa často ľudovo hovorí „norma ISO 27001“ a certifikátu podľa tejto …