licencia na okna

Inšpekcie pri zabudovávaní otvorových konštrukcii podľa požiadaviek STN 73 3134 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy

Kvalita montáže je minimálne tak dôležitá ako kvalita okna samotného. Nekvalitná montáž dokáže kvalitne vyrobené okno zásadne znefunkčniť. Montáž okien, tak ako akékoľvek iné stavebné činnosti, podlieha prísnym pravidlám. Detaily pre správny návrh riešení pripojovacej škáry rámu okna a stavebnej konštrukcie …

licencia na okna2

Licencia na okná – ako na to? Čo je obsahom normy STN 733134: 2014 a prečo je pre výkon inšpekcie dôležitá?

Inšpekcie na výmenu a montáž otvorových výplní do stavby sa vykonávajú podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle požiadaviek stanovených v STN 73 3134: 2014 „Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie“.