stn 727221-4

Normy STN radu 727221

Normy STN 72 7221-2, STN 72 7221-3 a STN 72 7221-4 boli spracované na základe požiadavky odbornej verejnosti v oblasti tepelnoizolačných výrobkov pre budovy na zavedenie takých vnútroštátnych predpisov, ktoré by zatriedili jednotlivé typy výrobkov podľa účelu použitia. Cieľom je, …

celkova obnova budovy

Normy STN 72 7221-2, STN 72 7221-3 a STN 72 7221-4 a ich aplikácia v praxi

Normy STN 72 7221-2, STN 72 7221-3 a STN 72 7221-4 stanovujú požadovanú triedu alebo úroveň danej vlastnosti (parametra), ktorú má výrobok dosiahnuť, aby sa preukázala jeho spôsobilosť na zamýšľaný účel použitia pri rešpektovaní základných požiadaviek na stavby. Tieto výrobky …