Norma STN 732901 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) vs STN 732902 Navrhovanie a použitie mechanického upevnenia pre spojenie  s podkladom (kotvenie ETICS)

Aký je rozdiel medzi normami STN 732901 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) vs STN 732902 Navrhovanie a použitie mechanického upevnenia pre spojenie  s podkladom (kotvenie ETICS). Čo je pre realizačné firmy dôležité?

Licencia na ETICS – ako ju získať? Aké sú hlavné dôvody pre získanie licencie na zatepľovanie?

Ste stavebná firma a čelíte otázke či mať alebo nemať za sebou inšpekciu na špeciálne stavebné práce – licenciu na zatepľovanie? Odpoveď je jednoduchá. Licencia je potrebná. Akú sú hlavné dôvody? Držiteľ licencie vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje týmto dokumentom …

Kotvenie rozpernými kotvami – čoho by sa mali držitelia licencii na zatepľovanie vyvarovať?

Inšpekčný orgán eucert vykonávajú inšpekcie zhotovovania ETICS v súlade s požiadavkami normy STN 732901 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zateplovacích systémov (ETICS). Priamo v norme STN 732901 sa v kapitole 6 Kotvenie rozpernými kotvami v bode 6.1 (strana 17) píše: Druh rozperných kotiev, ich počet, …