STN 732901

Oznámenie o verejnom prerokovaní a pripomienkovaní návrhu revízie normy STN 73 2901 Zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov

UNMS na svojej web stránke zverejnil oznámenie o verejnom prerokovaní (UNMS/03982/2022-701 – 015837/2022) na ktorom sa uskutoční verejné prerokovanie návrhov pôvodných normalizačných dokumentov/Public enquiry of home grown standardization deliverables k návrhu revízie normy STN 73 2901 Zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných …

Norma STN 732901 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) vs STN 732902 Navrhovanie a použitie mechanického upevnenia pre spojenie  s podkladom (kotvenie ETICS)

Aký je rozdiel medzi normami STN 732901 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) vs STN 732902 Navrhovanie a použitie mechanického upevnenia pre spojenie  s podkladom (kotvenie ETICS). Čo je pre realizačné firmy dôležité?

Aké sú hlavné dôvody pre absolvovanie inšpekčnej previerky pri zhotovovaní ETICS?

Ste stavebná firma a čelíte otázke či mať alebo nemať za sebou inšpekciu na špeciálne stavebné práce – ľudovo “licenciu na zatepľovanie”? Odpoveď je jednoduchá. Inpšekcia je potrebná. Akú sú hlavné dôvody? Držiteľ inšpekčného certifikátu vo vzťahu k zákazníkovi preukazuje …

Kotvenie rozpernými kotvami – čoho by sa mali držitelia licencii na zatepľovanie vyvarovať?

Inšpekčný orgán eucert vykonávajú inšpekcie zhotovovania ETICS v súlade s požiadavkami normy STN 732901 Zhotovovanie vonkajších kontaktných zateplovacích systémov (ETICS). Priamo v norme STN 732901 sa v kapitole 6 Kotvenie rozpernými kotvami v bode 6.1 (strana 17) píše: Druh rozperných kotiev, ich počet, …