V prípade potreby aktuálne informácie o vydaných platných, pozastavených inšpekčných certifikátoch alebo certifikátoch s ukončenou platnosťou nás prosím kontaktujte na emailovej adrese: eucert@eucert.sk, alebo nás navštívte v sídle našej spoločnosti, kde je Vám zoznam vydaných / odobratých inšpekčných certifikátov k dispozícii k nahliadnutiu.