Slovenské technické normy (STN) v praxi. Sú záväzné?

Dodržiavanie technickej normy v zmysle zákona 60/2018 Z. z. v zn. nesk. predpisov definuje zákon v § 3 ods. 10 zákona cit.: Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné. Použitie STN je povinné v prípade: Väčšina stavebných …