iso certifikácia

Čo je to ISO certifikácia? Aké sú najznámejšie ISO normy?

Certifikácia podľa požiadaviek ISO noriem je silným nástrojom na zlepšenie kvality, efektívnosti a dôveryhodnosti spoločnosti. Prináša mnoho výhod, ktoré môžu výrazne prispieť k dlhodobému úspechu firmy. Úspešná certifikácia podľa akejkoľvek normy ISO vyžaduje nielen dôkladnú prípravu a odhodlanie, ale aj …

ISO 9001 certifikat

Ako rýchlo sa dá získať ISO certifikát? Má ešte v tejto dobe zmysel mať certifikát kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001?

Certifikácia podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015 má stále veľký význam pre organizácie. Hoci existuje mnoho iných certifikátov a noriem týkajúcich sa riadenia kvality, ISO 9001 je jednou z najrozšírenejších a najuznávanejších certifikácií na svete. Certifikát ISO 9001 je založený na …