EMAS-certifikat

EMAS – upozornenie pre stavebné firmy, ktoré sa zapájajú do verejných súťaží

Na základe informácii z trhu upozorňujeme, že v poslednom období sa významne zvýšil počet verejných obstarávaní s požiadavkou “na certifikát EMAS”. Environmentálne overovanie podľa schémy EMAS už aj u nás. EMAS – schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (Eco-Management and Audit Scheme) …