EU v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Európska únia a jej členské štáty dôrazne podporujú otvorený, slobodný, stabilný a bezpečný kybernetický priestor, v ktorom sa plne rešpektujú ľudské práva, základné slobody a právny štát v záujme sociálnej stability, hospodárskeho rastu, prosperity a integrity slobodných a demokratických spoločností.

EÚ vynakladá veľké úsilie na svoju ochranu pred kybernetickými hrozbami pochádzajúcimi z tretích krajín, najmä prostredníctvom spoločnej diplomatickej reakcie s názvom „súbor nástrojov kybernetickej diplomacie“. Táto reakcia zahŕňa diplomatickú spoluprácu a dialóg, preventívne opatrenia proti kybernetickým útokom a sankcie.

Stratégiou kybernetickej bezpečnosti EÚ, ktorú Európska komisia a ESVČ prijali v decembri 2020, sa posilňuje diplomatická reakcia EÚ na kybernetické útoky.

Sankcie proti kybernetickým útokom

Rada v máji 2019 ustanovila rámec, na základe ktorého môže EÚ ukladať cielené sankcie s cieľom odrádzať od kybernetických útokov, ktoré predstavujú vonkajšiu hrozbu pre EÚ alebo jej členské štáty, a reagovať na takéto útoky.

Konkrétnejšie, týmto rámcom sa EÚ po prvýkrát umožňuje ukladať sankcie osobám alebo subjektom, ktoré sú zodpovedné za kybernetické útoky alebo za pokusy o kybernetické útoky, poskytujú finančnú, technickú alebo materiálnu podporu takýmto útokom alebo sú do nich iným spôsobom zapojené. Sankcie sa môžu ukladať aj iným osobám alebo subjektom, ktoré sú s nimi spojené.

Reštriktívne opatrenia zahŕňajú:

  • zákaz cestovania takýchto osôb do EÚ
  • zmrazenie aktív takýchto osôb a subjektov

Prvé sankcie za kybernetické útoky boli uložené 30. júla 2020.

Posilnenie kybernetickej obrany

Kybernetický priestor sa považuje za piatu oblasť vedenia vojny, ktorá je pre vojenské operácie rovnako dôležitá ako vedenie pozemnej, námornej, vzdušnej a vesmírnej vojny. Ide o oblasť, ktorá zahŕňa všetko od informačných a telekomunikačných sietí, infraštruktúry a údajov, ktoré podporujú, až po počítačové systémy, procesory a prevádzkovateľov.

EÚ spolupracuje v oblasti obrany v kybernetickom priestore prostredníctvom činností Európskej obrannej agentúry (EDA) v spolupráci s Agentúrou EÚ pre kybernetickú bezpečnosť a Europolom. EDA podporuje členské štáty pri budovaní kvalifikovaného vojenského personálu v oblasti kybernetickej obrany a zabezpečuje dostupnosť proaktívnych a reaktívnych technológií kybernetickej obrany.

Stratégiou kybernetickej bezpečnosti EÚ, ktorú Komisia a ESVČ prijali v decembri 2020, sa posilňuje:

  • koordinácia kybernetickej obrany
  • spolupráca a budovanie spôsobilostí v oblasti kybernetickej obrany

Financovanie a výskum

Plán obnovy

Kybernetická bezpečnosť je jednou z priorít EÚ v reakcii na pandémiu COVID-19, počas ktorej sa zaznamenali zvýšené kybernetické útoky. Plán obsahuje aj dodatočné investície v tejto oblasti.

Horizont Európa

Rozhodujúce je nájsť inovatívne riešenia, ktoré nás ochránia pred najnovšími, najmodernejšími kybernetickými hrozbami. Z tohto dôvodu je kybernetická bezpečnosť dôležitou súčasťou rámcových programov EÚ na financovanie výskumu a inovácií Horizont 2020 a jeho nástupníckeho programu Horizont Európa. EÚ v máji 2020 vyčlenila 49 miliónov EUR na podporu inovácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a systémov ochrany súkromia.

Digitálna Európa

V rámci programu Digitálna Európa na roky 2021 – 2027 sa EÚ zaviazala investovať 1,6 miliardy EUR do kapacít kybernetickej bezpečnosti a rozsiahleho zavádzania infraštruktúry a nástrojov kybernetickej bezpečnosti v celej EÚ, a to pre verejnú správu, podniky a jednotlivcov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *