Deň skúšobníctva 2024

Deň skúšobníctva 2024 – prezentácie z konferencie

Dňa 16.05.2024 sa v Bratislave uskutočnila odborná konferencia Deň skúšobníctva 2024, ktorú zorganizoval Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR).

Zazneli na nej aktuálne informácie z oblasti posudzovania zhody, technickej normalizácie, metrológie, kvality, akreditácie, trhového dohľadu či informácie o novej a pripravovanej európskej legislatíve.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia štátnych orgánov ako aj zástupcovia autorizovaných a notifikovaných osôb. 

Konferenciu otvoril predseda ÚNMS SR Pavol Pavlis, ktorý upriamil pozornosť na vzdelávacie aktivity a na rozvoj medzinárodnej spolupráce ÚNMS SR so zameraním na komerčné využitie v jednotlivých oblastiach.

Jednotlivé prezentácie si môžete prezrieť na stránkach UNMS alebo na jednotlivých odkazoch:

Aktuálne informácie z oblasti posudzovania zhody (PDF, 2 MB)Ing. Monika Laurovičová, Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí, ÚNMS SR
Aktuálne informácie zo sveta technickej normalizácie (PDF, 2,7 MB)Ing. Dušan Butaš, Odbor technickej normalizácie, ÚNMS SR
Aktuálne informácie z oblasti metrológie (PDF, 3,1 MB)Ing. Michal Slezák, Odbor metrológie, ÚNMS SR
Aktivity odboru kvality a projektového riadenia (PDF, 4,8 MB)JUDr. Mgr. Anna Budiaková, PhD., Odbor kvality a projektového riadenia ÚNMS SR
Činnosť SNAS v roku 2023 z hľadiska skúšobníctva (PDF, 2,2 MB)Ing. Štefan Král, PhD., SNAS
Informácie z redakcie časopisu MSaTN (PDF, 3,2 MB)Ing. Erika Kraslanová, Odbor metrológie, ÚNMS SR
Pracovné skupiny (PDF, 2,2 MB)JUDr. Liliana Tahotná, Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí, ÚNMS SR
Kontrola bezpečnosti a zhody určených výrobkov s predpísanými požiadavkami v roku 2023 (PDF, 945,1 kB)Ing. Roman Doronyai, Slovenská obchodná inšpekcia
Zistenia orgánov inšpekcie práce v oblasti dohľadu nad trhom (PDF, 1,1 MB)Ing. Patrik Nohavica, Národný inšpektorát práce
Trhový dohľad nad zdravotníckymi pomôckami ŠUKL (PDF, 1,4 MB)Ing. Boris Zajac, Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Dopravný úrad organ dohľadu v oblasti vnútrozemskej plavby (PDF, 2,7 MB)Mgr. Martin Zatlakovič, PhD.
Nariadenie o strojových zariadeniach (PDF, 3 MB)Mgr. Peter Sándor, Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí, ÚNMS SR
Akt o umelej inteligencii (PDF, 2,2 MB)Mgr. Peter Sándor, Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí, ÚNMS SR
Nariadenie o batériách a odpadových batériách (PDF, 3,1 MB)Ing. Monika Laurovičová, Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí, ÚNMS SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *